Spirit Lake Community Schools
1

Sunday, July 1, 2018
Monday, July 2, 2018
TimeEventDetails
12:00pmBaseball: Boys Freshman Gamevs. Sioux Central
5:15pmBaseball: Varsity/J.V. Gamevs. West Bend - Mallard
Tuesday, July 3, 2018
TimeEventDetails
3:00pmBaseball: Varsity/J.V. Gamevs. Remsen St. Mary's
7:00pmSoftball: Varsity/J.V. Regionalvs. MOC-Floyd Valley

1st Round Regionals

1st Round Regionals

Wednesday, July 4, 2018
Thursday, July 5, 2018
Friday, July 6, 2018
TimeEventDetails
2:00amBaseball: Varsity/J.V. Gamevs. West Sioux

Varsity Only

Varsity Only

5:30pmSoftball: Varsity/J.V. Regionalvs. Cherokee
Saturday, July 7, 2018